TRỤ SỞ VNPT HÀ NAM

TRỤ SỞ VNPT HÀ NAM

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT
Vị trí: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Quy mô: Diện tích sàn : 10,000.00 m2
Năm thiết kế:2020

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Tập đoàn bưu chính viễn thông VNPT

Vị trí: 

Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Quy mô: 

Diện tích sàn : 10,000.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

VNPT NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM