TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Loại công trình: Quy hoạch
Chủ đầu tư: Viện Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Vị trí: Khu CNC Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 63,8 ha
Năm thiết kế: 2018

Loại công trình:

Quy hoạch

Chủ đầu tư: 

Viện Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Vị trí: 

Khu CNC Hòa Lạc, Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 63,8 ha

DỰ ÁN LIÊN QUAN

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

KHU VINHOMES HỒ THÀNH 1 THANH HÓA

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI ĐẦM MÂY

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN

KHU ĐÔ THỊ MỚI TỨ HIỆP

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC