TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO TRÂU QUỲ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG CAO TRÂU QUỲ

Loại công trình: Trường học
Chủ đầu tư: UBND Huyện Gia Lâm
Vị trí: Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Quy mô: Trường Tiểu Học – 30 phòng học. Diện tích khu đất: 14,752.00 m2. Trường THCS – 36 lớp học lý thuyết + 18 lớp học bộ môn. Diện tích khu đất: 14,850.00 m2 – Diện tích xây dựng: 4,122.20 m2 – Diện tích sàn: 11,153.70 m2
Năm thiết kế: 2021

Loại công trình:

Trường học

Chủ đầu tư: 

UBND Huyện Gia Lâm

Vị trí: 

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Quy mô: 

Trường Tiểu Học – 30 phòng học. Diện tích khu đất: 14,752.00 m2. Trường THCS – 36 lớp học lý thuyết + 18 lớp học bộ môn. Diện tích khu đất: 14,850.00 m2 – Diện tích xây dựng: 4,122.20 m2 – Diện tích sàn: 11,153.70 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TRƯỜNG HỌC LIÊN CẤP DETECH

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TRƯỜNG THCS TRẦN DUY HƯNG

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN 1

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN TRÂU QUỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA ĐÔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM NỖ 2

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA ĐÔ (CS3)