UBND PHƯỜNG YÊN HÒA

UBND PHƯỜNG YÊN HÒA

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: BQLDTXD quận Cầu Giấy
Vị trí: Hà Nội, Việt Nam
Quy mô: Diện tích ô đất: 3,292 m2 – Diện tích sàn: 5,443 m2
Năm thiết kế:2018

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

BQLDTXD quận Cầu Giấy

Vị trí: 

Hà Nội, Việt Nam

Quy mô: 

Diện tích ô đất: 3,292 m2 – Diện tích sàn: 5,443 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

VNPT HÀ NAM

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY