TRỤ SỞ ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRỤ SỞ ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND QUẬN CẦU GIẤY

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân quận Cầu Giấy
Vị trí: Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội
Quy mô: Diện tích khu đất : 20,160 m2
Năm thiết kế:2020

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Ủy Ban Nhân Dân quận Cầu Giấy

Vị trí: 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 20,160 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT HÀ NAM

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI