VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ HÀ NỘI

VĂN PHÒNG SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Loại công trình: Trụ sở
Chủ đầu tư: Sở Y Tế Hà Nội
Vị trí: Quận Ba Đình, Hà Nội
Quy mô: Tổng diện tích sàn : 420.00 m2
Năm thiết kế: 2021

Loại công trình:

Trụ sở

Chủ đầu tư: 

Sở Y Tế Hà Nội

Vị trí: 

Quận Ba Đình, Hà Nội

Quy mô: 

Tổng diện tích sàn : 420.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN