VIỆN LÃO KHOA QUỐC GIA VIỆT NAM

 VIỆN LÃO KHOA QUỐC GIA VIỆT NAM

Loại công trình: Công trình y tế
Chủ đầu tư:  Viện lão khoa Quốc gia Việt Nam
Vị trí: 1A Phương Mai , Đống Đa, Hà Nội
Quy mô: 200 giường / 20,344.00 m2 sàn

Loại công trình:

Công trình y tế

Chủ đầu tư: 

Viện lão khoa Quốc gia Việt Nam

Vị trí: 

1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Quy mô: 

200 giường / 20,344.00 m2 sàn

Năm thiết kế:

2009

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

VNPT HÀ NAM

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG ĐA NĂNG ICON4

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

VNPT NGHỆ AN