KHÁCH SẠN HOÀNG HÀ

KHÁCH SẠN HOÀNG HÀ

Loại công trình: Khách sạn
Chủ đầu tư: …..
Vị trí: Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô: Diện tích khu đất : 2,184.00 m2 – Diện tích xây dựng : 1,067.00 m2 – Diện tích sàn : 27,598.00 m2
Năm thiết kế: 2016

Loại công trình:

Khách sạn

Chủ đầu tư: 

…………

Vị trí: 

Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 

Diện tích khu đất : 2,184.00 m2 – Diện tích xây dựng : 1,067.00 m2 – Diện tích sàn : 27,598.00 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

TỔ HỢP KHÁCH SẠN KHÁCH SẠN 5 SAO LANE XANG

LE CAPITOLE HOTEL

GRAND HOTEL NHA TRANG

NHÀ KHÁCH T50

NHÀ KHÁCH T50

SUN GRAND CITY HILLSIDE – PARCEL

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

KHÁCH SẠN CÂU GIẤY