Đo đạc, khảo sát

Với sức mạnh của thiết bị và công nghệ, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên ngành được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao, trên cơ sở ứng dụng hệ thống trang thiết bị công nghệ cao, liên doanh liên kết với các đơn vị chuyên môn có uy tín trong và ngoài nước, dịch vụ đo đạc khảo sát của Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam  cam kết mang đến một giải pháp đồng bộ cho phát triển dự án từ các giai đoạn khảo sát ban đầu.

Nội dung cụ thể:

  1. Tư vấn khảo sát địa hình: (Xác định cao độ, tọa độ các mốc ranh giới khu đất theo vị trí do Chủ đầu tư chỉ dẫn; Đo cao độ hiện trạng, địa hình, địa vật trong phạm vi khu đất; Lập bản đồ hiện trạng cao độ các tỷ lệ; Khảo sát các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các điểm nối cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, cấp điện…;
  2. Khảo sát địa chất: (Lập nhiệm vụ, đề cương và phương án kỹ thuật khảo sát địa chất; Khoan khảo sát, lấy mẫu phục vụ các chỉ tiêu cơ lý mẫu đất (đá, nước) trong phòng thí nghiệm; Thực hiện các công tác thí nghiệm hiện trường theo đề cương đã được phê duyệt; Thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý đất trong phòng thí nghiệm (phòng LAS XD hợp chuẩn do Bộ xây dựng công nhận); Xử lý số liệu, lập báo cáo khảo sát địa chất).