TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GAMI

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GAMI

Loại công trình: Nhà ở
Chủ đầu tư: Công ty CP phát triển tài chính và doanh nghiệp
Vị trí: Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc
Quy mô: 11 tầng, số căn hộ cho thuê 370, Diện tích đất xây dựng: 20,190 m2 – Tổng diện tích sàn: 50,541 m2
Năm thiết kế:2018

Loại công trình:

Nhà ở

Chủ đầu tư: 

Công ty CP phát triển tài chính và doanh nghiệp

Vị trí: 

Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc

Quy mô: 

11 tầng, số căn hộ cho thuê 370, Diện tích đất xây dựng: 20,190 m2 – Tổng diện tích sàn: 50,541 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

DOLCE PENISOLE QUẢNG BÌNH

SUN GRAND CITY HILLSIDE – PARCEL

NHÀ Ở KẾT HỢP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ – HANOI PHOENIX TOWER

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GAMI

NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ NHÀ Ở LIỀN KỀ (2.2 HH )

KHU NHÀ Ở CHO CÁN BỘ CHIẾN SỸ BỘ CÔNG AN

NHÀ Ở CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÁC BAN ĐẢNG THÀNH ỦY VÀ HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI