Cuộc thi do Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức với quy mô quốc gia, nhiều đơn vị tham gia thi tuyển phương án. “𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘵𝘢̂𝘮 𝘬𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘩𝘢́𝘤 𝘷𝘢̀ 𝘱𝘩𝘢́𝘵 𝘵𝘳𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘤𝘢́𝘤 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘷𝘶̣ 𝘷𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨, 𝘤𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘵𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 – 𝘝𝘕𝘗𝘛 𝘕𝘨𝘩𝘦̣̂ 𝘈𝘯” quy mô 11 tầng với tổng diện tích sàn gần 10000 m2. Dự án nằm ở trung tâm thành phố Vinh, khu đất có vị trí quan trọng trong chiến lược cảnh quan tương lai thành phố.

Một lần nữa xin chúc mừng team Studio 2 đã đạt giải cao trong cuộc thi vừa qua!

Team thực hiện: KS. Nguyễn Quốc Công, KTS. Lương Văn Thành, KTS. Hồ Xuân Cảnh, KTS. Nguyễn Thế Việt Anh

#architecture #sunjin #firstprize #vnpt #telecommunication #vietnam #nghean