Cứ đến ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 là dịp đặc biệt để dành những phần quà tặng gửi đến các em nhỏ là con em cán bộ nhân viên trong công ty, như sự khích lệ trong suốt thời gian học tập của các con. Bên cạnh đó, hằng năm công ty tổ chức các hoạt động hướng đến các em nhỏ thể hiện tấm lòng của Ban lãnh đạo công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam với thông điệp “Trẻ em hôm nay, Thế giới ngày mai”.