“Trung Thu chúc nhau những lời ấm áp
Bánh ngọt vị hòa cùng tách trà thơm.”🍂🍵
Trung thu ấm áp của các KTS tại Sunjin Vietnam!
A happy and warm mid-autumn festival at Sunjin Vietnam Joint Venture Company!

—————-

A bright moon and stars twinkle and shine. Sunjin Vietnam wishes you and your family a Happy Mid-Autumn Festival!