Trường Đại học Thương Mại là trường công lập chất lượng cao đa ngành đa lĩnh vực, có thế mạnh và uy tín cao trong đào tạo đại học, sau đại học. Trước các yêu cầu đổi mới toàn diện công tác đào tạo, với thông điệp:”Gìn giữ yếu tố lịch sử, xây dựng phát triển tương lai”, ngoài mục tiêu là bổ sung mới các khối học, chức năng mới thì kiến tạo không gian kiến trúc mới hòa hợp với tổng thể khuôn viên nhằm đồng bộ hóa là vô cùng quan trọng.

Theo định hướng xây dựng được đặt ra, chúng tôi, các KTS của Sunjin Vietnam đã nghiên cứu, thiết kế xây mới tòa nhà giảng đường đa năng. Với hình khối ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tiên nghi sử dụng tiệm cận giá trị xanh và sinh thái, tòa nhà sẽ ghi dấu một điểm nhấn kiến trúc mới, góp phần quan trọng trong sự cất cánh thăng hoa đổi mới toàn diện chất lượng đào tạo của trường Đại học Thương mại Hà Nội.