TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Loại công trình: Trụ sở làm việc
Chủ đầu tư: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Vị trí: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội
Quy mô: 1.931 m2
Năm thiết kế: 2016

Loại công trình:

Trụ sở làm việc

Chủ đầu tư: 

Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

Vị trí: 

51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Quy mô: 

1.931 m2

DỰ ÁN LIÊN QUAN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

VNPT NGHỆ AN

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

VNPT HÀ NAM

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND PHƯỜNG NGHĨA TÂN

ĐẢNG ỦY-HĐND-UBND QUẬN CẦU GIẤY

TÒA NHÀ VIỄN THÔNG IDC-VNPT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI